Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

obyvatelia    úrady    priemyselný park    ťažiari    legislatíva    havárie   
február 2022 - Hlavný banský úrad rozhodol o zamietnutí návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch.
október 2021 - Najvyšší správny súd zrušil oznámenie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici z 28. júna 2017 o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch a vec vrátil Hlavnému banskému úradu na ďalšie konanie.
október 2021 - Krajský súd v Bratislave rozsudkom v októbri 2021 zrušil rozhodnutie ministerstva životného prostredia z 12. marca 2019 nepovoliť prieskumné územie Detva - Biely vrch a vec vrátil na ďalšie konanie.
18.03.2019 - Ministerstvo životného prostredia potvrdilo zrušenie prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu.
25.1.2019 - Na juhu Brazílie pri meste Brumadinho sa pretrhla hrádza pre odpad z bane na železnú rudu. Po pretrhnutí priehrady sa na plochu s rozlohou 290 hektárov uvoľnilo okolo 12 miliónov kubických metrov bahna, ktoré zaplavilo časť obce Vila Ferteco. K 13. februáru bolo mŕtvych 166 ľudí a 155 nezvestvých.
(článok sme.sk, video idnes.cz)
24.10.2018 - Krajský súd v Banskej Bystici zamietol žalobu firmy Mining Gold s.r.o voči Hlavnému banskému úradu. Pojednávania sa ako vedľajší účastníci konania zúčastnili zástupcovia obcí a firiem z Podpoľania, zamestnancov PPS Group a občianskych aktivistov.
19.7.2018 - ŤAŽBU ZLATA V DETVE BBSK NEDOVOLÍ. Taký je odkaz stretnutia predsedu BBSK Jána Luntera s Jánom Šufliarskym a Stanislavom Horníkom, primátormi Detvy a Hriňovej a následne aj s najväčšími zamestnávateľmi v areáli PPS a so zástupcami zamestnancov. Prerokovali spolu aktuálnu situáciu ohľadom ťažby zlata na Podpoľaní. Lunter im vyjadril podporu v odmietaní zámeru ťažby zlata kyanidovou metódou a ubezpečil ich, že kraj pod jeho vedením zotrváva v postoji zákazu takejto ťažby v svojom územnom pláne.
26.6.2018 - Ľudia protestovali proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia o určení územia na geologický prieskum pre spoločnosť Mining Gold zo Stupavy. Žiadajú tiež upraviť legislatívu, aby pri vydávaní rozhodnutí boli upovedomené aj zasiahnuté samosprávy a majitelia pozemkov.
12.2.2018 - Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo o určení prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov pre Mining Gold s.r.o. Prieskumné územie sa nachádza v obciach Detva, Dúbravy, Vígľaš a Očová.
6.9.2017 - Krajský súd v Banskej Bystrici prijal žalobu firmy Mining Gold s.r.o na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici za to, že zamietol odvolanie firmy voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorým bolo zastavené konanie na určenie dobývacieho priestoru Detva.
14.5.2017 - OZ Podpoľanie nad zlato sa vyjadrilo k odvolaniu organizácie Mining Gold s.r.o. (tretí právny nástupca EMEDu), zastúpenej advokátskou kanceláriou LEGAL GROUP s.r.o voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu Banská Bystrica, ktorým bolo zastavené konanie na určenie dobývacieho priestoru Detva.
3.4.2017 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch.
25.1.2017 - Hlavný banský úrad zrušil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
28.11.2016 - OZ Podpoľanie nad zlato sa vyjadrilo k odvolaniu organizácie MNG Slovakia s.r.o. (premenovaný EMED).
12.10.2016 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch.
1.11.2014 - Na Slovensku začal platiť zákaz použitia metódy kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov. Vstúpila do platnosti novela Banského zákona, ktorú prijali poslanci NR SR na svojom septembrovom zasadnutí.
12.9.2014 - Poslanci parlamentu SR zakázali pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov používať technológiu kyanidového lúhovania.
14.8.2014 - Mexiko - v bani na zlato (Proyecto Magistral) došlo k havárií. Približne 1,9 milióna litrov kyanidového roztoku používaného pri lúhovacej metóde ťažby zlata sa následkom prudkých dažďov dostalo do prírodného prostredia v mexickom štáte Durango na severe krajiny. Roztok znečistil oblasť s rozlohou zhruba pol kilometra štvorcového (článok TASR )
4.8.2014 -  Britská Kolumbia, Kanada - v bani na meď a zlato (Mount Polley) došlo k havárií, pri ktorej milióny kubických metrov banských odpadov unikli z odkaliska do miestnych vodných tokov, čo vyvoláva obavy z možného ohrozenia pitnej vody pre ľudí a poškodenia lokalít trenia lososov (video, článok CBC News )
3.5.2014 - v susedných Čechách usporiadalo občianske združenie Veselý Vrch s podporou obce Chotilsko happening DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO, ako poďakovanie za doterajšie úsilie v boji proti ťažbe zlata nielen na Mokrsku. Zo Slovenska sa akcie zúčastnili zástupcovia občianskeho združenia Kremnica nad zlato. - tlačová správa z happeningu, OZ Čechy nad zlato
28.2.2014 - krajskí poslanci jednomyseľne schválili stanovisko, ktorým župa vyjadruje nesúhlas so spracovaním a úpravou nerastov metódou kyanidového lúhovania pri využívaní výhradných ložísk na celom území kraja - článok sme.sk, článok dtonline.sk
23.2.2014 - občianske združenie Podpoľanie nad zlato pripomienkovalo územný plán banskobystrického kraja
23.12.2013 - na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad vyzval navrhovateľa Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. o doplnenie návrhu na určenie dobývacieho priestoru a opäť prerušil konanie do doby doplnenia návrhu alebo do 31.12.2016.
11.12.2013 - rumunský parlament odmietol pozmeňujúci návrh k ťažobnému zákonu, ktorý by umožnil kanadskej spoločnosti vybudovať najväčšiu zlatú baňu v Európe - článok aktualne.atlas.sk
7.11.2013 - bolo ústne pojednávanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva, ktorému predchádzala miestna obhliadka na Bielom vrchu.
14.10.2013 - od septembra trvajúce masové protesty obyvateľov Rumunska proti návrhu zákona, ktorý bol schválený 27. augusta rumunskou vládou a ktorý by po schválení v parlamente umožňoval ťažbu zlata v Rosia Montana. Podporné demonštrácie boli organizované aj v ďalších 20 krajinách najmä Európy.
článok sme.sk, článok ac24.cz, článok rt.com článok webnoviny.sk
19.8.2013 - Obvodný banský úrad prerušil konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru do doby pokiaľ firma nedoplní návrh o požadované podklady alebo do 31.3.2014.
31.5.2013 - Hlavný banský úrad vyhovel odvolaniam, zrušil rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru a vec vrátil OBÚ v Banskej Bystrici na nové prejednanie a rozhodnutie.
3.5.2013 - Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici poslal účastníkom konania o dobýcací priestor Detva - Biely vrch oznámenie o tom, že o dobývacom priestore rozhodne do 31.5.2013 a teda do 15 dní si môžu prísť pozrieť do spisu podklady k rozhodnutiu.
26.4.2013 - poslanci banskobystrického samosprávneho kraja jednomyseľne odmietli ťažbu zlata v Podpoľaní. Na svojom zasadnutí schválili uznesenie, ktoré predložili poslanci BBSK zastupujúci okres Detva.
27.3.2013 - z kancelárie ministerstva hospodárstva SR prišlo vyjadrenie k listu premiérovi. Ministerstvo hospodárstva SR si k výzve na iniciovanie zákazu ťažby kyanidovým lúhovaním vyžiadalo stanovisko Hlavného banského úradu. Keďže podľa neho súčasný legislatívny rámec nastavuje prísne pravidlá na použitie technológie kyanidového lúhovania, Ministerstvo hospodarstva SR nepripravuje zákon, ktorým by sa obmedzilo, alebo úplne zakázalo jej použitie pri úprave rúd.
22.3.2013 - Minister životného prostredia Peter Žiga aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka sa stretli so samosprávami mesta Detva a okolitých obcí, detvianskymi podnikateľmi a odborármi a predstaviteľmi mimovládneho sektora vrátane občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato. Na ňom podporili odpor obyvateľov Podpoľania a tamojších samospráv proti ťažbe zlata v detvianskej lokalite Bieleho vrchu.
19.3.2013 - vrámci pokračovania poslaneckého prieskumu o postupe banského úradu v konaní na určenie dobývacieho priestoru boli na rokovanie Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR pozvaní zástupcovia Detvy (primátor Ján Šufliarský), Dúbrav (starosta Ján Ľalík), PPS Group a.s. (finančný riaditeľ Michal Sýkora) a OZ Podpoľanie nad zlato (Roman Podhradský, Elena Grňová). Všetci vyjadrili jednoznačne zamietavé stanovisko k ťažbe zlata na Podpoľaní a vysvetlili dôvody, prečo nesúhlasia s určením dobývacieho priestoru. (viď. článok poslanca Mikuláša Hubu).
12.3.2013 - Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, že občianske združenie Podpoľanie nad zlato je účastníkom konania o určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch
12.3.2013 - minister životného prostredia Peter Žiga oznámil, že právo zamietnuť geologický prieskum na radioaktívne látky obciam ostane
26.2.2013 - poslanci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vrámci poslaneckého prieskumu prišli na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
18.2.2013 - prišiel list, že kancelária predsedu vlády SR postúpila list adresovaný premiérovi kancelárii ministra hospodárstva SR na priame vybavenie
11.1.2013 -  list premiérovi z decembrového protestu obyvateľov Podpoľania podpísaný zástupcami občianskych združení, miest, obcí a firiem z regiónu bol doručený na úrad vlády
13.12.2012 - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa rozhodol vykonať skupinový poslanecký prieskum na Obvodnom banskom úrade Banská Bystrica. Poslanci chcú preskúmať postup úradu pri vydaní rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru.
7.12.2012 - po protestoch obyvateľov Podpoľania, začali konať aj poslanci Národnej rady SR z banskobystrického regiónu: poslanec NR SR Ján Senko sa obrátil listom na ministra hospodárstva Tomáša Malatinského a poslanec NR SR Tibor Lebocký sa obrátil na predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláša Hubu s návrhom na vykonanie poslaneckého prieskumu na Obvodnom banskom úrade Banská Bystrica (list a návrh)
7.12.2012 - jednotliví účastníci konania sa odvolali proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o určení dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch
6.12.2012 - Približne tisíc obyvateľov Podpoľania protestovalo proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorým určil dobývací priestor Detva a proti vyjadreniu súhlasu odboru regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja s dobývacím priestorom (podrobnejšie).
29.11.2012 - minister životného prostredia Peter Žiga vo svojom vyjadrení uviedol, že nepodporuje ťažbu zlata metódou kyanidového lúhovania
26.11.2012 - na základe výzvy OZ KOVO k vláde SR, bola na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR predložená Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom hospodárstva SR informácia o ťažbe zlata technológiou kyanidového lúhovania. Informáciu vzali na vedomie KOZ SR, RÚZ, AZZZ SR a ZMOS. Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo svoj zásadný nesúhlas s navrhovanými postupmi.
23.11.2012 - Únia miest Slovenska prijala uznesenie, v ktorom podporuje uznesenie Rady OZ KOVO žiadajúce vládu SR o iniciovanie zmeny platnej, resp. prijatie novej legislatívy, ktorá zaradí Slovensko medzi krajiny ako Česká republika, Nemecko a Maďarsko, kde platí zákaz ťažby metódou kyanidového lúhovania.
19.11.2012 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal rozhodnutie a určil dobývací priestor Detva navrhovaný firmou Eastern Mediterranean Resources s.r.o. (podrobnejšie)
3.11.2012 - Talvivaara, Fínsko (ťažba niklu) - v bani Talvivaara, došlo k úniku znečistených vôd obsahujúcích vysoké koncentrácie niklu a uránu. Koncentrácie niklu a zinku v neďalekej Sneženej rieke prekročili hodnoty, ktoré sú škodlivé pre organizmy desaťkrát alebo dokonca stokrát, urán prekročil povolené koncentrácie viac než desaťnásobne (severskelisty.cz, Greenpeace, cs.wikinews.org ).
22.10.2012 - PPS Group a.s. vo svojom vyjadrení sa ku konaniu o určení dobývacieho priestoru podporila záporné stanoviská obce Dúbravy a mesta Detva a nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch, pretože takáto činnosť v priamom susedstve s výrobnými halami nie je zlúčiteľná.
18.10.2012 - Mesto Detva vo svojom vyjadrení sa ku konaniu o určení dobývacieho priestoru potvrdilo svoje záporné stanovisko a zopakovalo svoje odôvodnenia.
17.10.2012 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici poslal v týchto dňoch účastníkom konania oznámenie, že sa chystá vydať rozhodnutie vo veci a majú teda posledných 7 dní na nahliadnutie do spisu a prípadné vyjadrenie sa k záväznému stanovisku obce Dúbravy, mesta Detva a k predloženej štúdií o sociálnych dopadoch navrhovanej ťažby zlata v lokalite Detva - Biely vrch.
8.10.2012 - Rada OZ KOVO vo svojom uznesení podporila nesúhlasné stanoviská samospráv s dobývacím priestorom Detva, podporila tiež uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja z r. 2006, v ktorom navrhuje prijatie zákazu použitia technológie kyanidového lúhovania a vyzvala vládu SR na iniciovanie legislatívnych zmien. Zároveň vyzvala ZMOS a zamestnávateľské zväzy na podporu tejto iniciatívy. (leták)
11. 9.2012 - Zástupcovia OZ KOVO z Podpolianskych strojární sa stretli so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Dušanom Petríkom. Na stretnutí mu tlmočili nesúhlas obyvateľov a firiem z regiónu so zámerom ťažby zlata na Podpoľaní.
5. 9.2012 - konal sa odborármi zorganizovaný protestný pochod proti pripravovanej povrchovej ťažbe zlata a použitiu metódy kyanidového lúhovania v lokalite Biely vrch. K zhromaždeným prehovorili: predseda základnej organizácie OZ KOVO PPS Detva Stanislav Ľupták, viceprimátor Detvy Ján Šiandor, starosta Dúbrav Ján Ľalík, starosta Očovej Jaroslav Dominik, poslanec VUC Roman Malatinec a člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský. Zástupcovia odborov odovzdali firme EMED Slovakia s.r.o. svoje stanovisko k štúdiám o dopadoch ťažby zlata na región. (Fotogaléria,   aktualne.atlas.sk)
27. 8.2012 - obec Dúbravy vydala nové záväzné stanovisko, v ktorom nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch
9. 8.2012 -  Zástupcovia nespokojných občanov Podpoľania sa stretli so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Vojtechom Ferenczyom. Prišli za ním, aby mu povedali, že zámer ťažby zlata na Podpoľaní miestni občania, samosprávy, zamestnanci a zamestnávatelia z areálu PPS a majitelia pozemkov odmietajú ( podrobnejšie ).
29. 6.2012 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru Detva a vyzval firmu EMED Slovakia s.r.o., aby predložila časovo aktuálne záväzné stanovisko obce Dúbravy a predbežnú technicko-ekonomickú a sociálnu štúdiu ťažby zlata na región v lehote najneskôr do 30. novembra 2012.
28. 5.2012 -  Predstaviteľov Slovenskej banskej komory prijal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Dušan Petrík. Okrem vypracovania novej surovinovej politiky štátu sa vraj budú snažiť prijať "v surovinovej politike závery smerujúce k spôsobu odstránenia sporných častí v zákonoch, ktoré dávajú rozhodovanie o banských projektoch plne do rúk miestnym samosprávam" ( podrobnejšie ).
11.5.2012 - Dr. H.Erdal Parlar, generálny riaditeľ SLAVIA TOOLS a.s., sa ohradil voči tomu, že podpísanie dohody o budúcom vyrovnaní je firmou EMED Slovakia s.r.o. prezentované ako dohoda o spolupráci
10.5.2012 - firma EMED Mining Public Ltd., materská spoločnosť slovenskej firmy EMED Slovakia s.r.o., oznámila podpísanie dohody o spolupráci s firmou SLAVIA TOOLS a.s.
20.4.2012 - mesto Detva vydalo nové záväzné stanovisko, v ktorom nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch
5.4.2012 - konal sa protestný pochod a zhromaždenie zamestnancov a zamestnávateľov PPS a obyvateľov miest a obcí Podpoľania proti pripravovanej povrchovej ťažbe zlata a použitiu kyanidovej metódy v lokalite Biely vrch. K zhromaždeným prehovorili: predseda základnej organizácie OZ KOVO PPS Detva Stanislav Ľupták, predseda OZ KOVO Emil Machyna, primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý hovoril nielen v svojom mene ale aj v mene prítomných starostov obcí Očovej Jaroslava Dominika, Dúbrav Jána Ľalíka a Vígľaša Róberta Záchenského. Ďalej hovoril poslanec NR SR Ján Senko, poslanec VÚC BB Roman Malatinec, primátorka Kremnice Zuzana Balážová, člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský a člen petičného výboru Roman Vrťo. Na záver zhromaždenia Roman Podhradský prečítal spoločné vyhlásenie účastníkov protestného pochodu a zhromaždenia proti pripravovanej povrchovej ťažbe zlata a použitiu metódy kyanidového lúhovania v lokalite Biely vrch. (Fotogaléria,   článok+video - zvolen.sme.sk,   článok+video - TASR)
4.4.2012 - Krajský súd v Banskej Bystrici uznal žalobu OZ Podpoľanie nad zlato voči rozhodnutiu Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o vylúčení združenia z konania o určení dobývacieho priestoru za oprávnenú. Súd sa v odôvodnení rozhodnutia stotožnil s argumentáciou OZ Podpoľanie nad zlato a konštatoval, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré upravujú účasť verejnosti (aj mimovládnych organizácií) v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, je potrebné interpretovať v duchu Aarhuského dohovoru a príslušných smerníc EÚ. Naše združenie úspešne zastupovala spolupracujúca advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová. Na pojednávaní boli prítomní za OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský a Iveta Kalincová, za Hlavný banský úrad jeho predseda JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, za Obvodný banský úrad jeho predseda Ing. Vladimír Bubelíny a za firmu EMED Slovakia s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o. Na pojednávaní boli prítomní aj redaktori STV (Aktivisti vyhrali súd) a zástupca tlačovej agentúry SITA (Súdy: Podpoľanie nad zlato vyhralo).
7.3.2012 - prvé pojednávanie na súde ohľadom žaloby OZ Podpoľanie nad zlato voči Hlavnému banskému úradu bolo zrušené, nakoľko firma EMED Slovakia s.r.o. sa prihlásila a bola súdom akceptovaná ako vedľajší účastník v tomto súdnom konaní.
2.3.2012 - odborová organizácia OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. zastupujúca cca 1500 zamestnancov najväčších zamestnávateľov vyjadrila zásadný nesúhlas s realizáciou projektu ťažby zlata v bezprostrednej blízkosti PPS.
21. 2.2012 - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici poslal účastníkom konania oznámenie, že sa chystá vydať rozhodnutie vo veci a majú teda posledných 10 dní na nahliadnutie do spisu a prípadné vyjadrenie sa. Následne sa potom za účastníkov prihlásili ďalšie firmy, pôsobiace v areáli PPS, ktoré vyjadrili svoj zamietavý postoj k určeniu dobývacieho priestoru.
8.2.2012 - na MsÚ v Detve bolo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu – zmeny a doplnky č.3 za účasti spracovateľa. Naše pripomienky k návrhu na zmeny územného plánu pán architekt Supuka akceptoval. Zapracovanie dobývacieho priestoru do návrhu zdôvodnil tým, že mu v apríli 2011 boli mestom dodané podklady, ktoré ho obsahovali a cestu, ktorá by viedla skôr do predpokladaného dobývacieho priestoru ako k domom na Zapriechodoch, nie je problém prekresliť podľa starej cesty.
16.12.2011 - podali sme na Krajský súd v Banskej Bystrici žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o vylúčení združenia z konania o určení dobývacieho priestoru. Naše združenie zastupuje spolupracujúca advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová.
13.12.2011 - MsÚ v Detve doručil Obvodnému úradu životného prostredia vo Zvolene návrh na Územný plán mesta Detva - Zmeny a doplnky č.3. Do návrhu bol zapracovaný v textovej aj mapovej časti aj dobývací priestor na ťažbu zlata. V pripomienkovom konaní sa proti tomu ohradila najmä obec Očová aj obec Dúbravy, čo OÚŽP zohľadnil v svojom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
26.10.2011 - poslanci obce Očová jednomyseľne odmietli ťažbu zlata na zasadnutí obecného zastupiteľstva
25.10.2011 - poslanci obce Dúbravy jednomyseľne odmietli ťažbu zlata na zasadnutí obecného zastupiteľstva
18.10.2011 - dostali sme konečné rozhodnutie z Hlavného banského úradu, že nie sme účastníkom konania. Proti rozhodnutiu sa už nemožno ďalej odvolať, je ho možné preskúmať súdom.
20.9.2011 - Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie podporilo stanovisko mesta Detva a obcí Dúbravy a Očová a zároveň žiada BBSK, aby v procese určovania dobývacieho priestoru v lokalite Detva – Biely vrch podporoval stanovisko mesta Detva, obcí Dúbravy a Očová a KZ Podpoľanie
19.9.2011 - poslanci mesta Detva jednomyseľne odmietli ťažbu zlata na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve
6.9.2011 - prezentácia spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. a projektu Biely vrch pred poslancami Mestského zastupiteľstva a zamestnancami Mestského úradu v Detve v Informačnom centre firmy
31.8.2011 - mesto Detva doplnilo svoje stanovisko k určeniu dobývacieho priestoru na Bielom vrchu. Pred vydaním rozhodnutia, žiada vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 - starosta Očovej podal za obec Očovú aj za seba odvolanie voči rozhodnutiu banského úradu (viď. www.ocova.sk)
30. 8.2011 - Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravy uznesením potvrdilo stanovisko starostu Dúbrav z 29.6.2011 a výslovne žiada proces EIA pred rozhodnutím o dobývacom priestore
 - poslali sme odvolanie proti rozhodnutiu, že nie sme podľa Obvodného banského úradu účastníkom konania
29. 8.2011 - odpovede ministrov vlády SR Jószefa Nagya, ministra životného prostredia (Most-Hít) a Juraja Miškova, ministra hospodárstva (SaS) na interpeláciu poslanca NR SR Jána Senku (Smer-SD)
24. 8.2011 - podali sme doplnenie nášho stanoviska z 27. júla 2011 na Obvodný banský úrad, v ktorom ďalej argumentujeme povinnosťou vykonať EIA pred určením DP
19.8.2011 - dostali sme rozhodnutie, že podľa Obvodného banského úradu nie sme účastníkom konania
18.8.2011 - ako zástupcovia OZ Podpoľanie nad zlato (Roman Podhradský, Iveta Kalincová, Ondrej Smutný) sme sa stretli s primátorom Detvy p. Šufliarskym za prítomnosti viceprimátora p. Šiandora. Vysvetlili sme, prečo sme založili občianske združenie a prečo je také dôležité zastaviť snahy o ťažbu už pri prvom kroku a to pred určením dobývacieho priestoru. Primátor skonštatoval, že on sám nepozná poslanca, ktorý by súhlasil s takouto ťažbou, o možnosti procesu EIA pred určením dobývacieho priestoru nevedel, pretože pri konzultáciách na príslušných úradoch im bolo povedané, že EIA sa robí až pred povolením činnosti. Zároveň nám prisľúbil, že naše nové informácie preverí a podľa toho bude ďalej konať a že predstavitelia mesta a poslanci samozrejme kladú na prvé miesto ochranu životného prostredia a zdravia občanov. Na záver sme požiadali p. primátora, aby tak závažné rozhodnutie, ako je stanovisko mesta k určeniu dobývacieho priestoru, bolo prerokované na mestskom zastupiteľstve a nerozhodoval o tom jeden úradník a podpisom samotný primátor.
16.8.2011 - Obvodný banský úrad Banská Bystrica rozhodol, že obec Očová a ani jej starosta nie sú účastníkmi konania (viď. www.ocova.sk)
27.7.2011 - zaslali sme nesúhlasné stanovisko na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici k zámeru vylúčiť nás a ku konaniu ako takému
 - starosta Očovej sa písomne, aj za seba, a najmä za obec Očovú vyjadril, že k.ú Očová sa priamo dotýka dobývacieho priestoru a jeho negatívne dopady sa najviac prejavia na Očovej a preto trvá na tom, aby boli účastníkmi konania (viď. www.ocova.sk)
21.7.2011 - dostali sme písomné upozornenie od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o tom, že občianske združenie Podpoľanie nad zlato bude vylúčené ako účastník konania. Dôvod nebol uvedený.
18.7.2011 - obec Očovú (a aj starostu Jaroslava Dominika) vyzval banský úrad, aby sa vyjadril k tomu, prečo by mal byť vôbec účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru Detva, keď tento neleží v katastrálnom území Očovej (viď. www.ocova.sk)
15.7. 2011 - stanovisko firmy Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. k priebehu ústneho pojednávania - prostredníctvom najatého právnika poslala na banský úrad stanovisko, kde spochybňuje právo nášho OZ a ďaších občanov na účasť v tomto konaní, vyslovuje názor, že obec Dúbravy nemôže zmeniť alebo doplniť predchádzajúce stanovisko, v súvislosti s vlastníkmi pozemkov spomína vyvlastnenie (!), že rozpor s územnými plánmi nie je žiadny problém, veď tie predsa budú zmenené, nepripúšťa proces EIA pred určením DP, ... Jednoducho si firma Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. najala na občanov právnikov !!!
8.7.2011 - interpelácia Jána Senku, poslanca NR SR na ministra životného prostredia a ministra hospodárstva vlády SR
začiatok júla 2011 - firma Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. otvorila informačné centrum v Detve
29. 6.2011 - bolo ústne pojednávanie k určeniu dobývacieho priestoru Detva na MsÚ v Detve viď. úradné dokumenty; pojednávania sa môžu zúčastniť len účastníci konania - môžu vznášať námietky a pripomienky
28. 6.2011 - občianske združenie Podpoľanie nad zlato sa prihlásilo za účastníka konania o dobývacom priestore Detva
23. 6.2011 - obecné zastupiteľstvo obce Korytárky prijalo zamietavé stanovisko k ťažbe zlata v Detve metódou kyanidového lúhovania
21. 6.2011 - oficiálne spustenie petičnej akcie proti ťažbe zlata v Podpoľaní (Fotogaléria)
16. 6. 2011 - firma Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. sa prvý krát predstavila širokej verejnosti letákom, v ktorom napáda občianske združenie Podpoľanie nad zlato
10. 6.2011 - registrácia občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato, spolupráca s aktívnymi občanmi
apríl-máj 2011 - získavanie informácií a príprava občianskeho združenia
28.4.2011 - prezentácia firmy EMED Slovakia s.r.o. na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Očová
3. 2.2011 - obec Dúbravy dala súhlasné podmienečné stanovisko k návrhu na dobývací priestor Detva; toto bolo na ústnom pojednávaní 29.6. zmenené na nesúhlasné stanovisko. Po vypršaní lehoty platnosti 1. súhlasného stanoviska dala obec 27.8.2012 nové nesúhlasné záväzné stanovisko.
26. 1.2011 - mesto Detva dalo súhlasné podmienečné stanovisko k návrhu na dobývací priestor Detva; toto bolo začiatkom septembra doplnené o požiadavku vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie pred rozhodnutím o dobývacom priestore. Po vypršaní lehoty platnosti bolo 20.4.2012 mestom prijaté nové nesúhlasné záväzné stanovisko.
január-marec 2011 - pre nás prvé info o nálezisku, o prieskume – v médiách (napr. Nad Detvou našli tony zlata, Zlatú baňu pri Detve môžu stopnúť miestni, Zlato Detvu spropaguje, možno preslávi...)
24. 1.2011 - firma Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. podala na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva viď. úradné dokumenty
4.10.2010 - Kolontár, Maďarsko (hliník) - unikol jedovatý bahnistý odpad z odkaliska hlinikárne, 10 mŕtvych, asi 150 zranených; 1. článok, 2. článok, situácia po roku
5. 5.2010 - Európsky parlament prijal Uznesenie o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii
21. 4.2010 - rozprava v Európskom parlamente k uzneseniu o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii - vystúpili v nej aj 3 poslanci zo Slovenska s podporou uznesenia
7.10.2009 - Maďarská republika prijala zakáz používania kyanidovej metódy pri ťažbe
18. 9.2008 - Greenpeace upozorňuje na ohrozenie Bieleho vrchu ťažbou zlata za použitia metódy kyanidového lúhovania (tlačová správa)
2007 - aj vďaka Kremničanom bola schválená novelizácia banského zákona tak, že k povoleniu na ťažbu firma musí mať:
- súhlasné stanovisko obce, v katastri ktorej sa má použiť spracovanie, respektíve úprava nerastov metódou kyanidového lúhovania,
- súhlasné stanovisko obcí bezprostredne susediacich s touto obcou,
- súhlasné stanovisko vyššieho územného celku.
Stanovisko musí byť vydané formou uznesenia zastupiteľstva, inak je neplatné.
9. 3.2007 - poslanci zákonodarného zboru argentínskeho regiónu La Rioja, prijali zákaz ťažby zlata povrchovou metódou za použitia kyanidu. Išlo o reakciu na zámer kanadskej firmy Barrick Gold, ktorá v regióne plánovala ťažiť zlato. Poslanci vypočuli názor miestneho obyvateľstva mesta Famatima, ktoré sa postavilo proti plánu takejto ťažby.
19.10.2006 - zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja prijalo uznesenie, v ktorom podporilo záporné stanoviská miest Kremnica a Žiar nad Hronom k povrchovej ťažbe zlata v Kremnici a návrh novely Banského zákona v §30, ktorá zakáže používanie technológie kyanidu sodného na územní SR bez výnimky
20. 1.2006 - vošiel do platnosti Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (na stránke http://jaspi.justice.gov.sk zadajte názov predpisu: o posudzovaní )
2005 - začiatok pôsobenia spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. na Slovensku
20. 3.2004 - Malvési, Francúzsko (spracovanie uránu) - po intenzívnych dažďoch došlo k úniku 30 000 m3 toxických kalov z dekantačnej a odparovacej nádrže, koncentrácia nitrátov dosahovala v kanáli Tauran 170 mg/l počas niekoľkých týždňov.
22. 5.2003 - bol podpísaný Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Ministerstvo životného prostredia SR na svojom webe uvádza, že tento dohovor si kladie za cieľ aj ochranu a obnovu jedinečných, vzácnych a typických prírodných komplexov a objektov rekreačného a iného významu nachádzajúcich sa v srdci Európy, ochraňovať ich pred negatívnymi ľudskými vplyvmi (Karpatský dohovor )
rok 2002 - Nemecko vydalo dekrét, ktorým zakázalo používanie metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe
rok 2000 - Česká republika prijala všeobecný zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe drahých kovov
20.10.2000 - členské štáty Rady Európy podpísali Európsky dohovor o krajine
8. 9.2000 - Aitik, Švédsko (ťažba medi) - pretrhnutie hrádze na odkalisku v dĺžke 150 m a 2 milióny m3 vody a následne kalu uniklo do údolia riek Leipojoki a Sakajoki
30. 3.2000 - Baia Borsa, Rumunsko (ťažba medi, olova, zinku) - havária
30. 1.2000 - Baia Mare, Rumunsko (ťažba zlata) - pretrhla sa hrádza a 100 tisíc m3 kalu znečistilo rieky Lupus, Samos, Tisa, Dunaj a spôsobilo zničenie života v nich. Znečistenie bolo zaznamenané až do vzdialenosti 600 km (články v denníku Korzár 1. článok, 2. článok)
1999 - Placer, Filipíny (ťažba zlata) - 700 000 ton kyanidových kalov zamorilo 55 hektárov
rok 1998 - štát Montana, ktorý sa považuje za centrum rudného baníctva v USA, prijal zákaz rizikovej technológie lúhovania v kyanide. Bola to reakcia na to, že od roku 1982 sa tam stalo 50 havárií s kyanidom.
25. 6.1998 - bol podpísaný Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Na Slovensku bol prijatý 31.10.2005. Ministerstvo životného prostredia SR na svojom webe uvádza, že tento dohovor je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi, ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd (Aarhuský dohovor)
1998 - Kumtor, Kirgizsko (ťažba zlata) - pri havárii nákladného auta, ktoré privážalo kyanidy na banské dielo uniklo do rieky a následne do jazera Issyk Kul, zdroja pitnej vody a hlavného turistického strediska krajiny, vyše 1,7 tony koncentrovanej toxickej látky. Minimálne dvaja ľudia zomreli priamo na otravu kyanidom. Stovky obyvateľov skončili v nemocniciach s príznakmi otravy. (O bani Kumtor je film Tomáša Kudrnu: Mlčeti zlato. V máji 2013 bol v oblasti vyhlásený výnimočný stav, pretože došlo k masovým nepokojom v okolí bane - viď článok sme.sk.)
1995 - Omai, Guayana (ťažba zlata) - 4 200 000 m3 kyanidových kalov, na 80 km rieky Essequibo vyhlásená zamorená zóna
19. 4.1988 - Federálne zhromaždenie ČSSR prijalo Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (na stránke http://jaspi.justice.gov.sk zadajte názov predpisu: banský zákon).
1985 - Stava/Trento, Taliansko (fluorit) - 200 000 m3 kalov zaplavilo údolie v dĺžke 4,5 km, 268 mŕtvych

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®